SeinstravandeLaar Organisatieadviseurs voor de publieke sector

Een bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken, dat is wat ons bindt en boeit.

Betrokken, energiek en resultaatgericht, dat is wat ons kenmerkt.

Gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, gecertificeerde instellingen, samenwerkingsverbanden en de onderwijssector een stap verder helpen in hun ontwikkeling, dat is wat we dagelijks doen.

Grip op het sociaal domein

Schaal GI's en Veilig Thuis

Regie op Passend Onderwijs

Samenwerking en fusie gemeenten

Organisatieontwikkeling gemeenten

Organisatieontwikkeling provincies

Ondersteuning interbestuurlijk toezicht

Doorontwikkelen omgevingsdiensten

Impact van de Omgevingswet

Nieuws, Publicaties en Projecten

Ondersteuning IBT provincie Fryslân

Ondersteuning van de provincie Fryslân bij de uitvoering van haar interbestuurlijk toezichtstaak op het gebied van Omgevingsrecht.

Lees verder

Directiesecretaris Omgevingsdienst Groningen

Ondersteuning van de directeur a.i. bij het opstellen en implementeren van een verbeterplan.

Lees verder

Kennismakelaar gemeentelijke veranderprocessen

SeinstravandeLaar ondersteunt de Democratic Challenge met een kennismakelaar op het thema gemeentelijke veranderprocessen.

Lees verder

Bestuurskrachtonderzoek gemeente Zandvoort

Wij voeren voor de gemeente Zandvoort een bestuurskrachtonderzoek uit naar de opgaven vis-à-vis de realisatiekracht van de gemeente.

Lees verder

Labels

Specifiek vraagstuk, vraagt om specifieke aandacht

Wij sluiten graag zo dicht mogelijk aan bij de klantvraag. Daarom is onze specifieke kennis en ervaring rondom de thema's 'ambtelijke fusie' en 'VTH-taken' ondergebracht in twee labels. De labels betreffen geen aparte entiteiten, maar maken integraal onderdeel uit van het adviesteam van SeinstravandeLaar.

Landelijk Kennisplatform Ambtelijkefusie.nl

Landelijk Kennisplatform Ambtelijkefusie.nl Lees verder