SeinstravandeLaar Organisatieadviseurs voor de publieke sector

Een bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken, dat is wat ons bindt en boeit.

Betrokken, energiek en resultaatgericht, dat is wat ons kenmerkt.

Gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, gecertificeerde instellingen, samenwerkingsverbanden en de onderwijssector een stap verder helpen in hun ontwikkeling, dat is wat we dagelijks doen.

Grip op het sociaal domein

Schaal GI's en Veilig Thuis

Regie op Passend Onderwijs

Samenwerking en fusie gemeenten

Organisatieontwikkeling gemeenten

Organisatieontwikkeling provincies

Ondersteuning interbestuurlijk toezicht

Doorontwikkelen omgevingsdiensten

Impact van de Omgevingswet

Nieuws, Publicaties en Projecten

Zweedse inspiratie voor jeugdhulp NL

Inspirerende ervaringen jeugdhulp Zweden naar aanleiding van studiereis.

Lees verder

Nieuwe collega's gezocht!

Wij zijn per direct op zoek naar een senior adviseur, adviseur en junior adviseur. Kom je ons team versterken?

Lees verder

Evaluatie interbestuurlijk toezicht provincie NH

Een evaluatie op het gebied van IBT op vijf risicoterreinen, te weten: Omgevingsrecht, RO, Archief, Financieel Toezicht en Statushouders.

Lees verder

Scenario’s Uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein IJmondgemeenten

Voor de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen voeren wij een onderzoek uit naar (eventuele) verdere samenwerking op het sociaal domein.

Lees verder

Labels

Specifiek vraagstuk, vraagt om specifieke aandacht

Wij sluiten graag zo dicht mogelijk aan bij de klantvraag. Daarom is onze specifieke kennis en ervaring rondom de thema's 'ambtelijke fusie' en 'VTH-taken' ondergebracht in twee labels. De labels betreffen geen aparte entiteiten, maar maken integraal onderdeel uit van het adviesteam van SeinstravandeLaar.

Landelijk Kennisplatform Ambtelijkefusie.nl

Landelijk Kennisplatform Ambtelijkefusie.nl Lees verder