SeinstravandeLaar Organisatieadviseurs voor de publieke sector

Een bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken, dat is wat ons bindt en boeit.

Betrokken, energiek en resultaatgericht, dat is wat ons kenmerkt.

Gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, gecertificeerde instellingen, samenwerkingsverbanden en de onderwijssector een stap verder helpen in hun ontwikkeling, dat is wat we dagelijks doen.

Grip op het sociaal domein

Schaal GI's en Veilig Thuis

Regie op Passend Onderwijs

Samenwerking en fusie gemeenten

Organisatieontwikkeling gemeenten

Organisatieontwikkeling provincies

Ondersteuning interbestuurlijk toezicht

Doorontwikkelen omgevingsdiensten

Impact van de Omgevingswet

Nieuws, Publicaties en Projecten

Borging gemeentelijke BIG-8 cyclus VTH

Ondersteuning bij het komen tot en borgen van een werkende en sluitende BIG-8 cyclus op het gebied van VTH voor gemeenten Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht en Sliedrecht.

Lees verder

Evaluatie GR H10 Inkoopbureau Jeugdzorg

Uitvoering van onafhankelijk onderzoek voor de H10-gemeenten naar het functioneren van de gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H10.

Lees verder

Duurzame organisatie sociale wijkteams

De gemeente Zwijndrecht en de maatschappelijke partners willen komen tot een nieuwe organisatievorm voor de wijkteams. Wij begeleiden en ondersteunen dit proces.

Lees verder

Scenariostudie VTH-taken De Ronde Venen

Ondersteuning van de gemeente De Ronde Venen bij de scenario’s waar de VTH-taken het beste belegd kunnen gaan worden.

Lees verder

Labels

Specifiek vraagstuk, vraagt om specifieke aandacht

Wij sluiten graag zo dicht mogelijk aan bij de klantvraag. Daarom is onze specifieke kennis en ervaring rondom de thema's 'ambtelijke fusie' en 'VTH-taken' ondergebracht in twee labels. De labels betreffen geen aparte entiteiten, maar maken integraal onderdeel uit van het adviesteam van SeinstravandeLaar.

Landelijk Kennisplatform Ambtelijkefusie.nl

Landelijk Kennisplatform Ambtelijkefusie.nl Lees verder