SeinstravandeLaar Organisatieadviseurs voor de publieke sector

Een bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken, dat is wat ons bindt en boeit.

Betrokken, energiek en resultaatgericht, dat is wat ons kenmerkt.

Gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, gecertificeerde instellingen, samenwerkingsverbanden en de onderwijssector een stap verder helpen in hun ontwikkeling, dat is wat we dagelijks doen.

Samen sterk in het sociaal domein

Slimme sociale wijkteams

Slanke en stabiele bedrijfsvoering sociaal domein

Samenwerking en fusie gemeenten

Organisatieontwikkeling gemeenten

Organisatieontwikkeling provincies

Ondersteuning interbestuurlijk toezicht

Doorontwikkelen omgevingsdiensten

Sterke regio’s

Nieuws, Publicaties en Projecten

Rapport Toekomst Kempen

Dinsdag 20 februari jl. heeft GS van provincie Noord-Brabant het advies van Ad de Kroon en Stan van de Laar overgenomen.

Lees verder

Wachtlijsten Veilig Thuis Noord-Holland Noord

In opdracht van de GGD Hollands Noorden onderzoeken wij de oorzaken voor het ontstaan van wachtlijsten binnen Veilig Thuis.

Lees verder

Tien voorwaarden voor sterke regio’s

SeinstravandeLaar deed onderzoek naar sterke regio’s. Op basis daarvan presenteren we tien voorwaarden voor een sterke regio.

Lees verder

Herijking governance samenwerkingsverband passend onderwijs

Het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen ondersteunen bij de herijking van haar governancemodel.

Lees verder

Labels

Specifiek vraagstuk, vraagt om specifieke aandacht

Wij hebben een passie voor de doorontwikkeling van het openbaar bestuur. We sluiten graag zo dicht mogelijk aan bij de vraagstukken van onze relaties. We willen graag voorop lopen in het debat over vraagstukken waarmee wij ons dagelijks bezighouden. Vanuit die perspectieven heeft SeinstravandeLaar een drietal ‘labels’ gecreëerd.

De landelijke expertisecentra AmbtelijkeFusie.nl en Herindeling.nl, zijn on- en offline platforms van waaruit wij voortdurend de actualiteit volgen en verspreiden, actief zorgdragen voor kennisdeling en mensen in het openbaar bestuur actief op deze vraagstukken met elkaar verbinden.

GNGMKRS.nl betreft een community van ervaren adviseurs in het openbaar bestuur. Adviseurs die hun specifieke expertise en ruime ervaring tijdelijk inzetten bij onze opdrachtgevers om duurzame veranderingen te creëren. Met GNGMKRS verbinden wij de strategische denkkracht van SeinstravandeLaar met de realisatiekracht van onze gangmakers.

Expertisecentrum AmbtelijkeFusie.nl

Expertisecentrum AmbtelijkeFusie.nl

Expertisecentrum Herindeling.nl

Expertisecentrum Herindeling.nl

GNGMKRS Tijdelijke inzet, duurzame verandering

GNGMKRS Tijdelijke inzet, duurzame verandering